Esoterisch kenniscentrum
Espirit is een centrum voor Spirituele Bewustwording, Intuïtieve Bewustwording en Kosmische kennis (esoterie) en cursussen, met als rode draad de Esoterie (kosmische kennis). Gaande weg in deze nieuwe tijd wordt er steeds meer aan esoterische kennis op de avonden en cursussen aan ons mensen onthult. Espirit is daarom een Esoterisch Kenniscentrum, wat uniek is.

Op 23 augustus 1989 opgericht door Elly en Simon Breed.

Onder leiding van Elly Breed als voorzitter en spiritueel leidster is het een bloeiend centrum geworden.

Espirit is een warm en sfeervol centrum, waar u zich welkom en “thuis” kan voelen. Waar mensen met Liefde worden begeleid in bewustwording op weg naar en in de nieuwe tijd, verbonden met Kosmos en Aarde.


Espirit betekent: 'vanuit de Geest' en is opgedragen aan, en werkt vanuit, het Licht, God de Alkracht. Espirit wordt geleid door het bestuur, ondersteund door een team van vrijwilligers, die allen samenwerken om bewustwording uit te dragen. Wij zijn spiritueel als wel religieus ingesteld. Niet verbonden met een bepaalde geloofsrichting, maar vrij en zonder dogma’s, universeel gelovig. Eenieder die zoekende is, religieus of spiritueel, is bij ons welkom.

Verbonden met onze spirituele bewustwording en intuïtie zijn de gaven van helder zien, horen, voelen, genezen en het woord die door bewustwording, geestelijke groei en kosmische kennis (esoterie) tot wasdom kunnen komen. Deze gaven zijn in ieder mens vaak nog latent aanwezig. Door onze cursussen te volgen en onze openbare avonden te bezoeken, word je hiervan bewust en leer je zien dat “paranormaal” normaal is. Dat je geestelijk weer mag zijn, wie je werkelijk bent en dat er ook voor jou vele dimensies geopend worden. Rustig aan, alles op zijn tijd met liefde en respect, zuiver en verantwoord.


Verbonden met het Licht (God) en de Engelen en Helpers zal de Kosmos en het leven, jouw ware Zijn, openbaren en bewust worden. Leer je de gaven goed en verantwoord te gebruiken tot heil en zegen van jezelf en je medemens. Dat is de nieuwe tijd: samen één, samen sterk en gelijkwaardig. Vanuit de bewuste mens samenwerken aan een betere wereld. Er moet nog veel gebeuren, maar het begint bij bewustwording. Voor alles dragen wij dit bij Espirit uit.

De cursussen worden gegeven door ervaren docenten, onder andere door Elly Breed die al 30 jaar als medium en docente werkt en de algehele cursusleiding heeft.

De entree en cursusprijzen kunnen wij laag houden, omdat Espirit geheel door vrijwilligers wordt gerund en door donateurs wordt ondersteund, waardoor de financiële drempel om een cursus te volgen laag wordt gehouden. Wordt u donateur dan krijgt u korting op de entreeprijs van de openbare avonden en op de cursussen. Op een aantal besloten avonden heeft u vrije toegang. De overdenking één keer per maand en de Vredesmeditatie zijn entreevrij voor alle bezoekers.


Wij hopen u gauw te ontmoeten op de openbare avonden of bij een cursus om samen te leren, plezier te hebben en te groeien in bewustwording. Hand in hand de nieuwe tijd te beleven.

Met Liefde,

Elly Breed
Spiritueel leiderOvertuiging van Espirit

Wij geloven in God, de Bron van alle leven, de Liefde en het licht. 
Waaruit wij zijn ontstaan, allen Kinderen van het Licht, wie of wat wij ook mogen zijn, in de Kern één. 

Wij geloven in een eeuwig voortgaande evolutie van de Geest en Ziel,
Universeel als wel op Aarde, waar wij door lering en loutering opgetrokken worden tot het Lichtbewustzijn.
Wij geloven in een voortleven na dit Aardse leven en in de mogelijkheid tot contact met hen die ons zijn voorgegaan. 
Zo ook met God en haar vele werkers van het Licht - Jezus, de eerstgeboren Zoon en de Engelen.

Zij komen zelf in Liefde tot ons om te getuigen van hun voortbestaan en tot bewustwording en hulp van allen.

Dit contact doet zich voor bij al wat leeft, maar bij velen nog onbewust. 

Wij geloven in een eigen verantwoordelijkheid voor onze gedachten en daden,

en in de Kosmische wetten o.a. van Liefde en Harmonie, Reïncarnatie en Karma, oorzaak en gevolg. 
God is Liefde. Liefde is soms streng maar rechtvaardig, altijd Liefdevol en Licht verspreidend, opdat wij mogen leren en ontwaken uit de illusie. 

Wij geloven dat vele gaven Gods in de mens besloten liggen, die door geestelijke bewustwording zullen ontwaken met als doel; onbaatzuchtige Liefde en dienstbaarheid, om zo mee te werken aan de verspreiding van Zijn Liefde en een wereld van Vrede.

 

   

© 2014 Spiritueel Centrum Espirit, Lelystad. Alle rechten voorbehouden.