Overtuiging van Espirit

Wij geloven in God, de Bron van alle leven, de Liefde en het licht.
Waaruit wij zijn ontstaan, allen Kinderen van het Licht, wie of wat wij ook mogen zijn, in de Kern één.

Wij geloven in een eeuwig voortgaande evolutie van de Geest en Ziel,
Universeel als wel op Aarde, waar wij door lering en loutering opgetrokken worden tot het Lichtbewustzijn.

Wij geloven in een voortleven na dit Aardse leven en in de mogelijkheid tot contact met hen die ons zijn voorgegaan.
Zo ook met God en haar vele werkers van het Licht - Jezus, de eerstgeboren Zoon en de Engelen.
Zij komen zelf in Liefde tot ons om te getuigen van hun voortbestaan en tot bewustwording en hulp van allen.
Dit contact doet zich voor bij al wat leeft, maar bij velen nog onbewust.

Wij geloven in een eigen verantwoordelijkheid voor onze gedachten en daden,
en in de Kosmische wetten o.a. van Liefde  en Harmonie, Reïncarnatie en Karma, oorzaak en gevolg.
God is Liefde.  Liefde is soms streng maar rechtvaardig, altijd Liefdevol en Licht verspreidend,
opdat wij mogen leren en ontwaken uit de illusie.

Wij geloven dat vele gaven Gods in de mens besloten liggen, die door geestelijke bewustwording zullen ontwaken met als doel; onbaatzuchtige Liefde en dienstbaarheid, om zo mee te werken
aan de verspreiding van Zijn Liefde en een wereld van Vrede.