Activiteiten

Openbare avonden

Onze openbare bijeenkomst zijn voor iedereen toegankelijk. Deze avonden zijn er mediums uitgenodigd, die waarnemingen verzorgen. Psychometrie, tarot, handlezen of een lezing over een spiritueel onderwerp. Ook wordt er regelmatig een spirituele thema-avond - gevolgd door meditatie en/of een healing (genezingsbijeenkomst) - gehouden.

De spirituele thema-avonden zijn gratis te bezoeken.. De healing-avonden hebben een aangepast tarief die bij het publiceren bekend wordt gemaakt. Als donateur van Espirit heb je korting op de avonden met aangepast tarief.


Openbare avonden worden gepubliceerd in huis aan huis bladen en op onze website en de facebookpagina


Entreeprijzen:

- Openbare bijeenkomsten: € 5,00

- Genezings- of speciale avonden: € 8,00 (donateurs € 5,00)

- Spirituele thema-avond en meditaties: entree vrij
(* tenzij anders vermeld)


Openbare avonden: aanvang 20.00 tot 22.15 uur

Spirituele Thema-avond/vredesmeditatie: aanvang 20.00 tot 22.00 uur

Genezingsavond (healing): aanvang 20.00 tot 21.45 uurWat kom je zoals bij ons tegen:

Psychometrie

Psychometrie is een vorm van waarnemen waarbij een inductor (voorwerp) wordt gebruikt. Dat kan zijn een foto, een voorwerp, een bloem, een tekening of iets anders. Tegenwoordig worden er meer “ongewone” voorwerpen gebruikt zoals beschilderde eieren, marsepein of kleifiguurtjes, paraffinestukjes, zand, kaarsvlam, gekleurde linten, enzovoorts.

Helderziende waarnemingen

Bij helderziende waarnemingen wordt er geen gebruikgemaakt van een inductor, zoals bij psychometrie. Vandaar dat er ook wel wordt gesproken van spontane waarnemingen.


Cursussen

De cursussen worden gegeven door ervaren docenten. 

- Intuitieve bewustwording 1
- Intuïtieve bewustwording 2 (vervolg)
- Intuïtieve bewustwording 3 (gevorderden)

- Yoga voor iedereen
- Spiritueel Genezen 1 (basis),
- Spiritueel Genezen 2 (aura/chakra healing en praktijkgericht),
- Esoterie, onder andere Kosmische tonen,
- Meditatie 1 (basis) 
- Meditatie 2 (gevorderden),
- Spiritueel Tekenen,
- Mandala Tekenen,
- Tarotkaartleggen (Rider Tarot),
- Numerologie.


Mocht in een seizoen niet de cursus staan vermeld die u graag zou willen volgen, geef u dan op. Bij voldoende belangstelling wordt die cursus dan ingepland.
Voor een uitgebreide beschrijving van de cursussen...klik hier.

Voor de cursusvoorwaarden...klik hier.

Healing (Genezingsbijeenkomsten)

Eén keer per maand wordt een openbare genezingsbijeenkomst (healing) gehouden, bestemd voor een ieder die genezing, kracht, troost of ontspanning nodig heeft.
Gedurende een geleide meditatie wordt bij de aanwezigen de hand opgelegd en met hulp van de kosmische genezende kracht van liefde geholpen
Dit zijn fijne bijeenkomsten met een rustgevende, liefdevolle sfeer.
Bij de healingavonden verlenen, door Espirit opgeleide, genezers hun medewerking.
Op deze avonden wordt een entree van € 8,00 geheven.

Genezingsavond met klankschalen

Regelmatig houden we genezingsbijeenkomsten (healing) waar de mensen die kracht of een stukje genezing nodig hebben, aan deel kunnen nemen. Onze healing avonden kenmerken zich door een rustgevende, liefdevolle sfeer. Je wordt meegenomen op reis door de chakra’s via een geleide meditatie en met behulp van de prachtige klankschalen.  De trillingen van de klankschalen brengen helende en vitaliserende energieën voor lichaam en geest. De aanwezigen ontvangen een healing door een aantal genezers met hulp van de kosmische genezende kracht van liefde. 

Genezingsavond met klankschalen en handoplegging 

Je wordt meegenomen in  een energievolle chakra meditatie, waarbij de helende klanken van de klankschalen op de achtergrond klinken. Daarna zal je vanuit de bron van licht de hand opgelegd worden  in liefdevolle helende kracht, onder de rustgevende energie van de klankschalen.  

Spirituele Thema-avond (mens-wereld beschouwing)

Eén keer per maand wordt er een Spirituele Thema-avond gehouden. Dat zijn inspiratieve of trance leringen vanuit de Astrale wereld (Gene Zijde) of vanuit de geïnspireerde thema's van de sprekers. De onderwerpen kunnen gaan over de mens en de wereld in de nieuwe tijd, het Aquarius tijdperk, alsmede geestelijke - spirituele thema's. Deze thema's zijn van tevoren niet aan te geven, daar dat afhangt van de inspiratie van de spreker op dat moment. Een avond voor uw spirituele - geestelijke groei. Een andere kijk op de gebeurtenissen met en rondom u. Een moment voor u zelf in een sfeer van liefde en harmonie.
De Spirituele Thema-avonden worden afgesloten met waarnemingen of een (vredes/mantra)meditatie en zijn entree vrij.


Consult en Informatie-avonden

Bij de Consult- en info-avonden kan je ervaren mediums consulteren (consultprijs is € 10,-), gezellig een kopje koffie, (kruiden) thee of iets anders komen drinken en kan je je verhaal kwijt. Ons bestuur en de gastvrouw(en) staan voor je klaar. Heb je vragen over Espirit, wil je je zich inschrijven als donateur of voor een cursus, Kom je speciaal voor een bepaald medium, kijk dan even van tevoren in het programma wie er die avond consulten geven, omdat er met een rooster wordt gewerkt.

Nieuw: Consulten- Genezings- en Info-avond

Op onze consulten- genezingsavond (healing) kunt u terecht bij één van de bij Espirit opgeleide spiritueel genezers, die met hulp van de Kosmisch Genezende Kracht van Liefde, een healing geven. Een healing zorgt er voor dat de energiebanen weer doorstroming krijgen en blokkades kunnen worden opgeheven.  U kunt ook terecht voor een voet-reflexbehandeling. Bij deze avonden betaalt u geen entree en de kosten van een consult bedragen slechts € 10,- 

Lichtbijeenkomsten

Onze lichtbijeenkomsten kenmerken zich door de liefdevolle samenwerking met de Goddelijke Liefdeskracht en alle intelligenties die vanuit Gene Zijde aangewezen zijn om ons hiermee bij te staan. Tijdens elke bijeenkomst worden er, naast de leringen die doorkomen, ook velen die zijn overgegaan (en nog aarde-gebonden zijn) naar het Licht geholpen. Het is een hele fijne ervaring om op zo'n directe manier met de Geest samen te werken en dit in een liefdevolle en harmonische sfeer te beleven.
Iedere maand wordt er een lichtbijeenkomst gehouden. Vroeger werden dat seances genoemd, echter op verzoek van Gene Zijde zijn we deze avonden lichtbijeenkomst gaan noemen. Voorwaarde voor het bijwonen van een lichtbijeenkomst is dat de les over lichtbijeenkomsten (in de cursus intuïtieve ontwikkeling 1) is gevolgd.
Deze besloten avonden zijn alleen voor onze donateurs toegankelijk, indien in het programma vermeld staat: donateurs. De overige lichtbijeenkomsten zijn bedoeld als ontwikkelingsavonden voor het trance-mediumschap en channelling en kunnen uitsluitend op uitnodiging worden bezocht. 

Vredes/mantra-meditatie

Vredesmeditatie
God, de Bron van Licht en Liefde, vraagt ons om onze krachten te bundelen in meditatie, samen met de werkers van het Licht, om zo te werken aan een wereld van liefde en vrede. En dat is hard nodig in deze tijd. We zijn ons allemaal bewust van de chaos in de wereld en het lijden van Moeder Aarde, daar kunnen we niet omheen. Ons hoofd in het zand steken maakt het ook niet beter. Maar samen onze liefdeskracht bundelen en uitzenden, dat kunnen we wel. Om zo daadwerkelijk te helpen, geven we gehoor aan de oproep vanuit het Licht. Zij in Gods werelden doen niet anders, want er is veel te doen. Samen gaat het beter, staan we sterker, zeggen Zij. Laat de bewuste mens opstaan. Zij en wij rekenen op jullie.
Mantrameditatie o.l.v. Elly Breed
Als eerste zingen we samen een mantra, waarna we in stilte onze liefdevolle energie bundelen en uitzenden naar moeder aarde en al wat leeft. Verbonden met de engelen van licht, samenwerkend aan een wereld en mensheid van liefde en vrede.
Mantra zingen o.l.v Elly Breed
Mantra zingen maakt ons vrij - heelt en geeft ruimte. Het laat ons ontspannen door de rustige cadans van woorden, zinnen en tonen die herhaald worden. Het helpt de gedachten los te laten en nodigt uit om mee te gaan in ons kosmisch bewust zijn. Deze avonden zijn alleen toegankelijk voor donateurs.